سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران / آخرین خبرها

notif1

به گزارش خبر گزاری ایسنا،رییس سندیکای صنعت آسانسور و پله‌برقی با اشاره به تخلفات برخی ساختمان‌سازها در زمینه آسانسور از برخورد با ۱۳۹ شرکت متخلف آسانسوری خبر داد و تاکید کرد که برای افزایش اختیارات، سندیکا باید تبدیل به اتحادیه سراسری شود.